FUNDACJA
AGROMA

Fundacja na rzecz rozwoju rynku

zaopatrzenia rolnictwa AGROMA

Fundacja została ustanowiona aktem notarialnym w dniu 28.01.1997 r.

Utworzyło ją 38 Fundatorów - samodzielnych podmiotów prawnych, jakimi były przedsiębiorstwa posługujące się tym samym znakiem towarowym Agroma. Przedsiębiorstwa te powstały w 1990 r. po podziale Przedsiębiorstwa Handlu Sprzętem Rolniczym Agroma w Warszawie, obejmującego swym zasięgiem cały kraj.

Już w początkowych latach 90 XX wieku przedsiębiorstwa te rozpoczęły przekształcanie w spółki kapitałowe.
Obecnie poza nielicznymi wyjątkami są to podmioty prywatne. Od daty utworzenia Fundacji zachodziły i w dalszym ciągu zachodzą zmiany wśród Fundatorów.
Polegają one na tym, że część byłych Fundatorów (przedsiębiorstw) została przejęta w formie aktów kupna-sprzedaży przez inne podmioty gospodarcze
(krajowe i zagraniczne),  a niektóre jednostki nie sprostały wyzwaniom rynkowym i upadły.

Obecnie zarejestrowanych jest 17 Fundatorów.
Zadania i cele jakie stawia przed sobą Fundacja zawarte są w statucie Fundacji .

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Podstawowy cel, jaki stawia przed sobą Fundacja, to aktywne propagowanie i wspieranie idei świadczenia usług w sektorze rolnictwa na jak najwyższym poziomie.

Fundacja sprawuje kontrolę jakości towarów i usług oznaczonych znakiem towarowym,
w celu zapewnienia ich należytej jakości , mając na uwadze ochronę praw konsumentów.

Fundacja sprzyja wszelkim inicjatywom służącym rozwojowi polskiego rolnictwa.

Marka „Agroma" stanowi uznany przez rolników symbol doświadczenia i uznania.

Każda firma posługująca się tą marką jest gwarantem najwyższej jakości.